Волинська обласна рада >> Керівництво облради

ВАХОВИЧ Ірина Михайлівна
Голова Волинської обласної ради
8 квітня 1975 року у смт Млинів Рівненської області
Освіта:вища, доктор економічних наук, професор У 1997 році закінчила Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Економіка підприємства”. Кандидат економічних наук з березня 2002 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України (м.Львів). Номер диплома ДК № 013580. Вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу присвоєно у лютому2004 року. Номер атестата02 ДЦ 000715. Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» з жовтня 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д41.177.01 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м.Одеса).Номер диплому ДД 006921. Тема докторської дисертації „Теоретико-методологічні засади формування та реалізації регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку”. Вчене звання професора кафедри економіки та підприємництва присвоєно у грудні2008 року. Номер диплому 12 ПР № 005795

з 1999 р.по 2004 р. - асистент, старший викладач, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету
з 2004р. по 2005 р. –завідувач кафедри економіки та підприємництваЛуцького державного технічного університету
з 2005р. по 2008р. –декан факультету бізнесуЛуцького державного технічного університету
з 2008р. по 2010 р. –директор навчально-науково-виробничого інституту економіки та управління Луцького національного технічного університету
з 2010 року – по 2013 рік – завідувач кафедри фінансів Луцького національного технічного університету
з 2013 по 2014 рік – проректор з науково-педагогічної роботи Луцького національного технічного університету
з 2014 по теперішній час – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького національного технічного університету

Основні результати діяльності
- є автором більше 250 наукових праць, 30 монографій, навчальних посібників з грифом МОН України, електронних навчальних посібників. Результати наукової роботи Вахович І.М. періодично висвітлюються в провідних економічних журналах: Регіональна економіка, Економічна теорія, Економічний форум, Актуальні проблеми економіки, Економічний простір та ін.;
- під керівництвом Вахович І.М. підготовлено 13 кандидатів наук. НауковіінтересиВахович І.М. присвячені питанням: розробки та реалізації фінансової політики сталого розвитку, діагностики регіональних асиметрій в Україні, механізмі в посилення регіональної конвергенції, розвитку медичного туризму, формування інформаційної економіки, розвитку креативної економіки, стимулювання розвитку підприємництва, розробки регіональної політики імпортозаміщення, підвищення рівня капіталізації економіки, забезпечення продовольчої безпеки, фінансового менеджменту;
- протягом трудової діяльності була керівником, відповідальним виконавцем, розробником держбюджетних науково-дослідних тем, науково-дослідних робіт, які стосуються формування та реалізації фінансової політики сталого розвитку регіону, капіталізації регіональної економіки;
- з 2011 року Вахович І.М. є членом-кореспондентом Академії економічних наук України;
- Вахович І.М. організовано більше 20-ти міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій;
- у 2012-2019 роках є організатором та головою журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент»;
- під керівництвом Вахович І.М. підготовлено біля 20 студентів-переможців на Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт;
- Вахович І.М. є головним редактором фахового наукового журналу «Економічний форум», який входить до наукометричних баз даних, в т.ч. IndexCopernicus, фахового збірника наукових праць «Економічні науки».

Нагороди:І.Вахович у період з 2003 по 2005 років була стипендіатом Кабінету Міністрів України, у 2004 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, з 19.04.2006р. – „Відмінник освіти України”, у 2008 році отримала почесне звання “Людина року Волинського краю” (галузь - наука), стипендіат Верховної ради України для найталановитіших молодих вчених (2009 та 2010 роки).

Перший вівторок місяця з 10.00 до 12.00.
778300
ПОЛІЩУК Юрій Петрович
перший заступник голови Волинської обласної ради
13 лютого 1975 року в селі Облапи Ковельського району Волинської області.
1992-1997 - історичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки, ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Історія». 2006-2009 - факультет державного управління Львівського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України, ОКР «Магістр» за спеціальністю «Державне управління».

1996-2001 – вчитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Скулин Ковельського району Волинської області.
2001-2006 – директор загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Бахів Ковельського району Волинської області.
2006 – 2008 – заступник голови Ковельської районної ради Волинської області.
2008 – 2014 – заступник начальника відділу освіти Ковельської райдержадміністрації Волинської області
2014 – голова Ковельської районної державної адміністрації Волинської області.
2015-2017 – директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» смт Голоби Ковельського району Волинської області.
2017- 2019 – заступник Люблинецького селищного голови з питань виконавчих органів Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області.

Друга та четверта середа місяця з 10.00 до 12.00.
778302
КАРПЮК Роман Петрович
заступник голови Волинської обласної ради
31 січня 1964 року в с. Шклінь – I,Горохівського району, Волинської області.
: Освіта вища. В 1985 році закінчив Луцький державний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю «фізичне виховання», кваліфікацією «вчитель фізичної культури середньої школи». У 2003 році закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «економіка підприємства», кваліфікацією «економіст-менеджер». В 2005 році у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти». У 2010 році у Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти». У 2011 році Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання професор.

1984-1985р.: Луцький будинок фізкультури «Спартак», тренер-викладач; 1985-1987р.: Служба в Радянській Армії;
1987-1992р.: Луцька ДЮСШ «Колос», викладач із веслування,завуч ДЮСШ «Буревісник»;
1992-1997р.: Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності, тренер-викладач;
1997-1999р.: Спортивний клуб «Олімпія», Голова ради спортивного клубу;
1999 – 2000р.: Луцький біотехнічний інститут МНТУ, декан факультету;
2000 – 2002р.: Універстет «Україна», керівник Луцького представництва;
2002 -2014р.:Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», ректор інституту;
З 28.03.2014-23.08.2014 – Волинська обласна державна адміністрація; заступник голови;
01.09.2014р.: – 25.11.2015: ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права», ректор.

другий і четвертий понеділок щомісяця з 10.00 до 13.00
778118