Прокуратура не бачить підстав для вжиття заходів реагування щодо земельних чиновників з Каменя-КаширськогоДо    першого заступника голови Волинської обласної ради Олександра Пирожика надійшло звернення мешканця села Раків Ліс Камінь-Каширського району Лєсніка Миколи Климовича, постраждалого від аварії на ЧАЕС І категорії, інваліда пожиттєво.
Заявник порушує питання щодо свавільних дій та можливих корупційних діянь посадових осіб Камінь-Каширського районного відділу Центру Державного земельного кадастру, через які вони з матір'ю не можуть прийняти успадковану землю.

"Оскільки в ДЗК, зі слів заявника, неправомірно встановили і відмовляють у поновленні натуральних меж земельної ділянки та присвоєнні їй кадастрового номера. Тяганина триває вже багато років - і, на думку заявників, містить очевидну корупційну складову.
 Сподіваюся, у Вас вистачить повноважень дати необхідні доручення і скерувати документи в належні інстанції, забезпечити проведення необхідних перевірок відомостей, викладених у заявах громадянина Лєсніка М.К., та забезпечити відповідний правовий прокурорський нагляд за цією справою.
Враховуючи викладене, відповідно до Законів України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ПРОШУ:
1.    Здійснити перевірку відомостей, викладених у заяві гр. Лєсніка М.К., у т.ч. щодо правомірності дій (бездіяльності) та можливих свавільних чи корупційних діянь посадових осіб Камінь-Каширського районного відділу Центру Державного земельного кадастру, та вжити вичерпних заходів щодо усунення їх негативних наслідків.
2.    Посприяти заявнику у відновленні справедливості та, в межах повноважень, зобов’язання відповідних державних інституцій вчинити дії щодо поновлення меж земельної ділянки, присвоєнні їй кадастрового номера та забезпечення можливості належного успадкування.
3.    В разі потреби та необхідності прошу також розглянути можливість представлення органами прокуратури в судових інстанціях інтересів громадянина Лєсніка М.К., котрий є постраждалим від аварії на ЧАЕС І категорії та інвалідом пожиттєво.
4.    Взяти хід розслідування по цій справі під особистий контроль.
Про результати розгляду цього депутатського запиту прошу належним чином поінформувати мене та заявника", - йдеться у депутатському запиті пана Пирожика до прокурора.

У прокуратурі відповіли на цей запит. "Відповідно до вимог ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Обсяг повноважень органів прокуратури визначено ст. 131-1 Конституції України, а порядок їх реалізації - Законом України «Про прокуратуру».
При цьому, згідно положень ч. З ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», на прокуратуру не можуть покладатись функції, не передбачені Конституцією України.
Виходячи із властивих для органів прокуратури функцій, закріплених у Конституції та Законі України «Про прокуратуру», прокурори позбавлені повноважень із проведення перевірок з питань нагляду за додержанням законів.
Окрім цього, у відповідності до абз. З ч. 1 ст. 131-1 Конституції України та ч. З ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури також не наділені повноваженнями щодо представництва інтересів громадян в суді.
Таким чином, враховуючи викладені у Вашому запиті обставини, підстав для вжиття заходів реагування, зокрема щодо захисту інтересів держави в суді, не встановлено. Однак, Лєснік М.К. вправі самостійно звернутись до суду за захистом своїх особистих майнових прав та інтересів," - йдеться у листі-відповіді за підписом прокурора області Віктора Швидкого.

Всі запити Олександра Пирожика

Всі депутатські запити