Про внесення змін до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки

проект рішення 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення постійних комісій обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин               від       №     та  з питань бюджету, фінансів та цінової політики                             від                 №           , обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Комплексної програми розвитку  агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від  10 березня  2016 року № 3/23 зі змінами:

1) розділ І. «Паспорт Комплексної програми» викласти в новій редакції, що додається;

2) розділ ІІ. пункту 1 «Аналіз стану розвитку агропромислового комплексу в області» після слів «кадрів агропромислового комплексу» доповнити підпунктом «Боротьба з амброзією полинолистою у Волинській області» та викласти в такій редакції (додаток 1);

3) розділ ІІ пункту 2 «Проблеми, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма» після слів «галузевого значення» доповнити текстом «Несвоєчасність вжиття заходів з локалізації вогнищ амброзії полинолистої приводить до поступового розширення площ  цього бур’яну. Станом на 01.01.2018 року поширення амброзії полинолистої у Волинській області становить 20,115 га. При цьому спостерігається небезпечна тенденція до швидкого розширення вогнищ амброзії полинолистої.

Зважаючи на небезпечність карантинного бур’яну, боротьба з амброзією є одним з пріоритетних напрямків розв’язання проблем в галузі агропромислового розвитку Волинської області.»;

4) розділ ІІІ «Мета Комплексної програми» після слів «економічною ефективністю» доповнити текстом «Проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинного бур’яну – амброзії полинолистої на території Волинської області сприятиме зменшенню кількості випадків захворювань на алергію серед населення, пов’язаних із цвітінням амброзії.»;

5) розділ ІV « Шляхи розв’язання проблем, обсяги фінансування» після слів «на 2015 – 2020 роки» доповнити текстом, що викладений в додатку 2;

6) розділ V «Завдання і заходи Комплексної програми» після слів «галузі агропромислового комплексу» доповнити пунктами:

«стимулювання розвитку для суб'єктів аквакультури;

привернути увагу населення та громадськості до проблеми, пов’язаної із засміченням земель карантинним бур’яном;

провести заходи локалізації амброзії полинолистої та ліквідації її у населених пунктах;

знищити вогнища карантинного бур’яну.»;

7) розділ VІ «Очікувані результати виконання Комплексної програми» після слів «ведення агровиробництва у сільській місцевості.» доповнити пунктами:

«створення сприятливих умов для нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції аквакультури з метою гарантування продовольчої безпеки області та задоволення потреб населення у рибній продукції;

досягти у 2020 році обсягів вилову риби на  рівні 700 - 1960 тонн;

зниження собівартості продукції аквакультури вітчизняного виробництва з метою забезпечення більш доступної її реалізації широким верствам населення;

збільшення середнього рівня споживання продукції риби місцевих водойм;

зменшення вогнищ амброзії полинолистої на території Волинської області до 85%;

зменшення кількості алергічних захворювань населення області, що сприятиме підвищенню працездатності людей, вразливих на алергію.»;

8) Додаток 3 до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016 – 2020 роки доповнити таблицями «Очікуване виробництво продукції аквакультури (риби)», «Потреба в зарибку для вирощування продукції аквакультури (риби)» (додаток 3);

9) Комплексну програму розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016 – 2020 роки доповнити додатком 4 «Карантинний стан Волинської області по амброзії полинолистій станом на 01.01.2018 року», додатком 5 «Ресурсне забезпечення регіональної Програми боротьби з амброзією полинолистою у Волинській області на 2018 – 2020 роки»;

10) розділ VIII. «Напрямки діяльності та заходи Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки» доповнити пунктом 16, що додається, згідно з додатком 6.

Напрями діяльності і заходи боротьби з амброзією полинолистою у Волинській області на 2018 – 2020 роки викласти у додатку 7, що додається.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин .

 

 

 Паспорт програми

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додатки 4, 5

Додаток 6

Додаток 7

 

Голова  ради                                                                       І.П. ПАЛИЦЯ  

        

Горбенко 249 996 

 

Суб'єкт подання: 
Волинська облдержадміністрація
Дата оприлюднення:
14.03.2018