Про спільну діяльність Волинського обласного санаторію «Лісова пісня»

Волинська обласна рада
СКЛИКАННЯ
Рішення
від 19.08.2021 №7/37
м. Луцьк
Про спільну діяльність Волинського обласного санаторію «Лісова пісня»
Відповідно до ст. 43, ч. 1 ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10-13 Закону України «Про державно-приватне партнерство», враховуючи лист Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» від 09 серпня 2021 року № 01-13/256, висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо проєкту «Спільна діяльність щодо модернізації Волинського обласного санаторію “Лісова пісня”», рекомендації постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 18 серпня 2021 року № 13/7, обласна рада
Вирішила:

1. Визнати доцільним здійснення та здійснити державно-приватне партнерство у формі спільної діяльності щодо проєкту «Спільна діяльність щодо модернізації Волинського обласного санаторію “Лісова пісня”» (далі – Проєкт), шляхом укладення договору про спільну діяльність між державним партнером та приватним партнером, якого буде визначено на конкурсних засадах.
2. Визначити:
1) державним партнером по Проєкту - Волинську обласну раду;
2) об’єктом державно-приватного партнерства у формі спільної діяльності - об’єкт спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» (код ЄДРПОУ 05383951);
3) строк здійснення державно-приватного партнерства по Проєкту – до 49 років;
4) державно-приватне партнерство реалізувати у формі договору про спільну діяльність;
5) державно-приватне партнерство здійснювати без залучення державної підтримки.
3. Доручити голові Волинської обласної ради вчинити такі дії щодо Проєкту:
1) повідомити про прийняття цього рішення осіб та органи, передбачені законодавством, у встановлений законодавством строк;
2) утворити конкурсну комісію з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства у формі спільної діяльності в строк, не пізніше шести місяців з дня прийняття цього рішення, затвердити її кількісний та персональний склад, вносити зміни до складу комісії;
3) затвердити Положення про конкурсну комісію з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства у формі спільної діяльності;
4) затвердити конкурсну документацію, вносити зміни до конкурсної документації;
5) прийняти рішення про проведення конкурсу;
6) опублікувати оголошення про проведення конкурсу;
7) прийняти та затвердити рішення щодо допущення (недопущення) претендентів до участі у конкурсі пропозицій.
4. Доручити тимчасово виконувачу обов’язків директора Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» Руслані Дибель в строк, що не перевищує один рік, провести інвентаризацію основних засобів та нематеріальних активів, запасів, грошових коштів в касі та на рахунках, дебіторської та кредиторської заборгованості, об’єктів оренди Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» (код ЄДРПОУ 05383951).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань  використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності.

 

Голова ради
Григорій НЕДОПАД
Дата оприлюднення:
28.08.2021