Інструкції з діловодства у Волинській обласній раді

Інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у Волинській обласній раді
 Зміст

Додаток 1 Підсумкові дані обліку обсягу документообігу
Додаток 2 Загальний бланк для створення документів обласної ради
Додаток 3 Спеціалізований бланк  документів для листування іноземними мовами
Додаток 4 Бланк для рішень обласної ради
Додаток 5 Бланк для рішень президії
Додаток 6 Бланк для розпоряджень
Додаток 7 Бланк для протоколів сесій
Додаток 8 Бланк для протоколів президій
Додаток 9 Загальний бланк для  документів постійних, тимчасових контрольних та інших комісій, утворених радою
Додаток 10  Бланк для протоколів засідань комісій
Додаток 11  Бланк для висновків постійних комісій
Додаток 12  Бланк для рекомендацій постійних комісій
Додаток 13 Бланк для документів тимчасових контрольних та інших комісій, утворених радою
Додаток 14 Журнал реєстрації відряджень
Додаток 15 Примірна форма електронної таблиці номенклатури справ структурного підрозділу
Додаток 16 Примірна форма електронної таблиці зведеної номенклатури справ обласної ради
Додаток 17 Примірна форма для внесення даних опису справ в електронну таблицю системи електронного документообігу
Додаток 18 Примірна форма для внесення даних акта про вилучення для знищення документів в електронну таблицю системи електронного документообігу

  

Інструкція з діловодства у Волинській обласній раді (документами, створеними у паперовій формі )

 

Зміст

Додаток 1 Загальні правила оформлення документів
Додаток 2

Перелік реквізитів організаційно-розпорядчих документів

Додаток 3 ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК документів, що затверджуються з проставлянням грифа затвердження
Додаток 4 Бланк для резолюцій

Додаток 5

                   

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою у разі їх створення у паперовій формі або засвідчуються кваліфікованою електронною печаткою обласної ради у разі їх створення в електронній формі
Додаток 6 ЖУРНАЛ обліку та видачі печаток і штампів
Додаток 7 Журнал обліку бланків Волинської обласної ради
Додаток 8 ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК відділів, управлінь, установ та організацій, яким надіслано рішення, розпорядження, лист обласної ради
Додаток 9

ЖУРНАЛ відряджень

Додаток 10 Бланк Протоколу
Додаток 11 Акт про відсутність вкладень у конверті (упакуванні)

Додаток 12

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК документів, що не підлягають реєстрації загальним відділом
Додаток 13 ПРИМІРНИЙ СКЛАД запису про реєстрацію вхідних документів
Додаток 14 ПРИМІРНИЙ СКЛАД запису про реєстрацію вихідних документів, створених обласною радою
Додаток 15 ЖУРНАЛ реєстрації договорів, укладених Волинською обласною радою
Додаток 16 СТРОКИ виконання основних документів
Додаток 17 ПРИМІРНА ФОРМА акта про списання витратних матеріалів для копіювання документів у паперовій формі
Додаток 18 ПРИМІРНА ФОРМА номенклатури справ структурного підрозділу у паперовій формі
Додаток 19 Примірна форма зведеної номенклатури справ Волинської обласної ради у паперовій формі
Додаток 20 АКТ Про приймання-передавання справ (документів) під час зміни відповідальної особи за діловодство
Додаток 21 ПРИМІРНА ФОРМА акта про вилучення для знищення документів у паперовій формі
Додаток 22 ПРИМІРНА ФОРМА опису справ у паперовій формі